català | español | english | deutsch

PUIG, Armand (La Selva del Camp, 1953) Imprimir

PUIG, Armand
Auditorium R. Llull 14-10-07 12.00

Escriptor i teòleg. És professor del Nou Testament de la Facultat de Teologia de Catalunya, prevere de la diòcesi de Tarragona, director de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Sant Fructuós, membre de l’Associació Bíblica de Catalunya, de l’Studiorum Novi estamenti Societas i codirector de l’Hábeas Biblicum Catalanicum. Ha escrit múltiples exegesis bíbliques. Jesús, un perfil biogràfic (Proa, 2004), una biografia rigorosa sobre la vida del rabí de Natzaret i fundador del cristianisme, ha tingut un gran èxit de públic. Darrerament ha publicat, juntament amb Francesc Torralba, La felicitat (Proa, 2005) i La saviesa del cos (Proa, 2006), un llibre que, davant de l’obsessió per un cos perfecte, proposa una ètica del cos centrada en l’acceptació de la seva fragilitat.

Schriftsteller und Theologe. Er ist Professor für Neu-Testamentliche Religion an der Fakultät für Theologie Catalunya, Priester der Diözese Tarragona, Leiter des Höheren Instituts für Religionswissenschaften Sant Fructuós, Mitglied der Bibel-Vereinigung von Katalonien, des Studiorum Novi Testamenti Societas und Ko-Direktor des Habeas Biblicum Catalanicum. Er ist Autor von zahlreichen Bibelauslegungen. Jesus, ein biographisches Portrait (Proa, 2004), eine rigorose Biographie über den Rabi aus Nazareth und Gründer der christlichen Kirche, hatte beim Publikum großen Erfolg. Zusammen mit Francesc Torralba hat er vor kurzem, Das Glück (Proa, 2005) herausgebracht. Das bei Proa erschienene Buch Die Weisheit des Körpers (2006) stellt der Obsession um einen perfekten Körper eine Ethik entgegen, die ihren Mittelpunkt in der Akzeptanz der Zerbrechlichkeit des Körpers hat.

Writer and theologian. Armand Puig is instructor of the New Testament at the School of Theology of Catalonia, priest of the dioceses of Tarragona, director of the Sant Fructuós Higher School of Religious Sciences, member of the Biblical Association of Catalonia, of the Studiorum Novi Testamenti Societas, and co-director of the Hábeas Biblicum Catalanicum. He has written multiple Biblical exegeses. Jesus, a Biographical Profile (Proa, 2004), a rigorous biography of the founder of Christianity about the life of the Rabbi of Nazareth, has had great public success. Recently he has published together with Francesc Torralba, Happiness (Proa, 2005) and The Wisdom of the Body (Proa, 2006), a book which, before the obsession for the perfect body, proposed an ethic of the body that is focused on the acceptance of its fragility.

Selected works in translation

  • Romanian Un profil biografic Meronia, 2007
  • Spanish Jesús: una biografía Destino, 2006

 

 


     | Avís legal | Accessibilitat | Mapa web | Contacteu-nos |       Amb la col·laboració de: