català | español | english | deutsch

PLA, Xavier (Girona, 1966) Imprimir

PLA, Xavier
Auditorium Forum 13-10-07 17.30

Professor i crític literari. Es va doctorar a la Université de Paris-Sorbonne amb una tesi sobre el concepte d’autoficció en l’obra de Josep Pla, publicada a Quaderns Crema l’any 1997: Josep Pla, ficció autobiogràfica i veritat literària, i actualment és professor de Literatura Catalana Contemporània i de Teoria de la Literatura a la Universitat de Girona. També ha editat la correspondència de Pla amb el seu germà, Cartes a Pere (Destino, 1996) i amb el periodista E. Xammar, Cartes a Josep Pla i altres cartes i documents (Quaderns Crema, 2001). És l’editor filològic de l’Obra Catalana Completa d’Eugeni d’Ors (Quaderns Crema, 1999-2004) i el seu darrer llibre, Simenon i la connexió catalana (Tres i Quatre, 2007), un estudi de les relacions de l’escriptor francès amb la cultura catalana, ha merescut el Premi d’Assaig Joan Fuster 2006. Col·labora habitualment en diaris i revistes com a crític literari.

Professor und Literaturkritiker. Er promovierte an der Universität Paris-Sorbonne mit einer Doktorarbeit über das Konzept der Autofiktion im Werk von Josep Pla, welche 1997 bei Quaderns Crema veröffentlicht wurde: Josep Pla, autobiografische Fiktion und literarische Wahrheit. Derzeit ist er Professor für zeitgenössische, katalanische Literatur und Literatur - Theorie an der Universität Girona. Auch brachte er den Schriftverkehr zwischen Pla und seinem Bruder heraus, Briefe an Pere (Destino, 1996) und gemeinsam mit dem Journalisten E. Xammar, Brief wechsel mit Josep Pla, weitere Briefe und Dokumente (Quaderns Crema, 2001). Er zeichnet als Verleger verantwortlich für die philologische Seite der Kompletten katalanischen Werke von Eugeni d’Ors (Quaderns Crema, 1999-2004). Für seine letzte Veröffentlichung, Simenon und die katalanische Connection (3i4, 2007), eine Studie über die Beziehungen des französischen Schriftstellers zur katalanischen Kultur erhielt er den Sachbuch-Preis Joan-Fuster 2006. Seine Literaturkritiken erscheinen regelmäßig in diversen Printmedien.

Professor and literary critic. Xavier Pla received his doctorate from the University Paris - Sorbonne, having written a doctoral thesis concerning the concept of autofiction in the work of Josep Pla that was published by Quaderns Crema in 1997: Josep Pla, Fiction, Autobiography, and Literary Truth and currently he is professor of Contemporary Catalan Literature and Literary Theory at the University of Girona. He has also edited the correspondences of Pla with his brother, Letters to Pere (Destino, 1996) and with the journalist E. Xammar, Letters to Josep Pla and Other Letters and Documents (Quaderns Crema, 2001). He is the philological editor of Complete Catalan Works of Eugeni d’Ors (Quaderns Crema, 1999-2004) and his latest book, Simenon and the Catalan Connection (Tres i Quatre, 2007), a study of the relations of the French writer with Catalan culture, won the Joan Fuster Prize for Essay 2006. He is a frequent contributor to newspapers and magazines as a literary critic.

 


     | Aviso legal | Accesibilidad | Mapa web | Contactar |       Con la colaboración de: